Προσφορές Οκτωβρίου

• Προσφορά για την περίοδο 01/10/2021 έως 26/10/2021 .


• Οι 2 διανυκτερεύσεις στην τιμή των 100 ευρώ.


• Οι 3 διανυκτερεύσεις στην τιμή των 130 ευρώ.


• Οι 4 διανυκτερεύσεις στην τιμή των 160 ευρώ.

Κάντε κράτηση